Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
盖世 盖包 盖子 盖屋 盖然
盖包装

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

盖包装

[ge3 bao1 zhuang1]
籠杆
(تج);پاکټ;پچکولمه;پوښ;پوڼۍ;پېڅوولی;تيكى;څنګ دري;سروزنه;كولمې;کولمه;لفافه;يپو ښېدنه;خول;پرده