Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
百万 百个 百依 百倍 百分 百合 百姓 百日 百灵
百依百

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

百依百顺

[bai3 yi1 bai3 shun4]
κㄌκ抖
فرمان برداري;پوست غاړي;خاکساري;نغت;اطاعت;انقياد;بيعت;پېرځی;تابعداري;تابعيت;تسلمېدنه;تسليم;تن ور کونه;سوانګلوي;غاړه اېښودنه;غاړه ايښوونه;قبلونه;قنوت;متابعت;مننه;مطاوعت;اتباع;نغوته;طاعت;عجز;خضوع;عاجزي;حقيري;حقير;تحمل;منښت