Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
农场 农妇 农家 农户 农村 农民 农舍 农艺 农车
农场 农妇 农家 农户 农村 农民 农舍 农艺 农车

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

农场

[nong2 chang3]
笰初
فرم;تربيه خانه;(كرونده او دكور نيوژويود روزلو ځاى);(كرونده);اريانه;آريانه;ارين;استوار;ايريانېدل;ټينګ;حياتي;ډګر;فارم;كرل;كرونده;كرونده كول;كښت;کرونده;کيارۍ;متين;يوې كول