Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
选举 选修 选择 选点
选举 选举人 选举者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

选举人

[xuan3 ju3 ren2]
匡羭
غوره کوونکی;انتخابوونکی;انتخابوونكى;څوك چې د راى وركولو حق لري.;دانتخابوونكى پلاوي غړى;راى وركوونكى