Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
圆凿 圆周 圆圆 圆屋 圆形 圆材 圆珠 圆球 圆盘 圆石 圆锥
圆屋顶

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

圆屋顶

[yuan2 wu1 ding3]
蛾郴
غوټه;غونبۍ;قبه;ګنبته;ګنپته يا ګنيزه;ګومبته;ګومبځه;ګومبزه;ګمبته;ګومبۍ;کوبۍ;کمان