Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
风俗 风信 风凉 风动 风扇 风格 风湿 风琴 风瘫 风筝 风镜 风障 风靡
风俗 风信 风凉 风动 风扇 风格 风湿 风琴 风瘫 风筝 风镜 风障 风靡

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

风筝

[feng1 zheng5]
哄
غليواج;ګودي پران;کاغذباد;کنکوک;ګن;بادهوا;بړمبکی;پتنګ;ټپوڅ;كاغذباد;كاغذپران;کاغذ باد;کاغذ پران;وروكې باښه;زغن;ټټوغی