Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
基地 基数 基本 基极 基架 基督 基石 基础 基金
基督教 基督的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

基督教徒

[ji1 du1 jiao4 tu2]
膀服毙畕
عيسايي;عيسمى;عيسوى مذهبه;کرشتان;مسيحى;مسيحي;نصراني;عيسوي;ع;ترسا;م;پېرنګی