Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
机会 机关 机制 机动 机密 机床 机心 机敏 机枪 机械 机灵 机理 机能 机要 机轴 机遇
机会 机关 机制 机动 机密 机床 机心 机敏 机枪 机械 机灵 机理 机能 机要 机轴 机遇

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

机心

[ji1 xin1]
诀み
عبور و مرور;وندروند;( لكهدكولمو );اهنګ;بې تابي;پېښه کول;تاينه;تبسم;تحريک;تشيدنه;تګ;تمايل;جنبش;چار;حركت;حرکت;خوځښت;خوځون;خوځونه;خوځېدنه;خوځيدنه;دموسيقيديوه اوږده كمپوز يوه برخه;رښکه;سرلويي;سفر بري;سير;شرشره;غاړه;غایله;غورځنګ;فعاليت;نهضت;يون;تله راتله;روانګي;ترديف;ښورښت;مزمزه;چال;رو;تګ راتګ;تېرېده;نه;جريان;مدرسه;مذهب;تحريك