Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
适于 适合 适宜 适时 适用 适配
适于 适合 适宜 适时 适用 适配

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[shi4]
屿
(دپتو دلوبې);(كالي);انتظام;ايديالي;بدرقه;بدرګه;برابريدل;بلانګوړی;بوميه;پاګلتوب;پرينځل;ترورول;تقاضا;جوتيدل;جوړراتلل;جوړه;جوړيدل;څخاک;څمڅ;خړسترګی;خوشبختانه;خياط;درزي;درېشي;دريشې;دعوا;رپوټ;رنګ خال;رېفرانډم;زردښت;زلمينه;زيلينځ;ساريتوب;ښاييدل;سخاوت;سخي توب;سکښتونکی;سکڼونکی;سکوڼکی;سکوی;سکويار;سمڅنډی;ښوره;سونګ;ښي اړخی;سياره;شا ته بوول;شامل;عرض;عرض پاڼه;عريضه;غسل;غلي کېدل;غوښتنه;غوڼی;ګډوالى;ګنډونکی;ګنډونی;ګواهي ورکونه;کوډګر;کينګار;لاس وازی;لويه ورځ;لېونغرتی;ماردنګی;متحد;متلاشي;ننواتى;هيله;وړكيدل;سوټ;اسلېدل;ښايېدل ښائېدل،;منطبق;استغاثه;مناسبت