Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鲸鱼
鲸鱼

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[jing1]

وېل;(سيمه ايزه اصطلاح);برميالى;پرتمين;ددبدبې;دنهنګ ښكار كول او نيول;ډبول;کپېړ;ننګی;نهنګ;وهل;يو ډول سمندري ډير غټ كب وزمه ترى رودونكى ژوى