Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
交互 交出 交办 交叉 交叠 交响 交售 交媾 交存 交往 交情 交战 交换 交易 交替 交涉 交火 交纳 交谈 交货 交错
交换器 交换机

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

交换器

[jiao1 huan4 qi4]
ユ传竟
(دبرق);(لكه دلشتې يا متروكې);(لكه غوا چې لكۍ جګه كړي);(له يوه حالت څخه بل ته);اډر;آلشول;الېش;الېشول;امر;امسا;بدلون;بدلونه;بدلېدل;بدلېدنه;بدلېده;په لښته وهل;په متروكه په مخ بيول;تبديل;تبديلي;تغيير;تغييرول;تڼۍ;جګول;جنډه كول;چکۍ سری;سهيی;سوېچ;سويچ;شيشکه;عصا;عوض کول;عوضول;فرمايش;ګوپژن;ګوزار;کونټۍ;لښته;لکړه;متروكه;مصنوعي ويښتان;نېغول;وار;غوړګه;سيخ;اوښتل