Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
迷乱 迷人 迷住 迷信 迷失 迷惑 迷漫 迷离 迷蒙 迷路 迷途 迷阵
迷乱 迷人 迷住 迷信 迷失 迷惑 迷漫 迷离 迷蒙 迷路 迷途 迷阵

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

迷乱

[mi2 luan4]
癵睹
هی ناتار;کړکېچ والی;اختلال;اخلال;اريانتيا;ارياني;اړت;اړودوړ;اشوب;آشوب;اغتشاش;الاډوبه;التباس;انارشي;اوترتوب;اوتروالی;بچتول;بحران;برګ اتڼ;بکېړه;بې اوډني;بې ترتيبي;بې نظمي;ترور توب;تشتت;جامباړه;خړنج;خلل;خنج;درمغول;سرګرداني;شخه شولانګه;شړمتوب;شولانګه;غایله;غل غوبل;ګډه ګډوله;ګډوډتوب;ګډوډتيا;ګډوډوالی;کريابونه;کريابېده;لالهاندتوب;لټپير;مغالطه;مغشوش والى;هرج ومرج;وار خطا يى;وارخطايي;تروروالی;آشفتګي;کدورت;تشوش;ټنټه;ګرګو;محشر;سراسيمګي;ردوبل;تبل;زور;الغوتلغو;بې انتظامي;انفعال;پيکه توب;اختلاط;هرج و مرج;رټوالی;هله ګله، هله ګوله;تراره;ټس ټوس;ګړبړ;انګل;ها ها;سربدالتيا;ترهورتيا;بلوسېدنه;ګډوډېده