Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
恒久 恒心 恒星 恒温 恒等 恒量
恒温 恒温器

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

恒温器

[heng2 wen1 qi4]
放竟
هغه اّله چې په اتو ماتيك ډول دتودوالي درجه كنټرول او منظموي