Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
友善 友好
友善 友好

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[you3]

نيازي;(لكه داخوان المسلمين غړى);اشنا;انډيوال;انيس;ټل;جت;جفت;جوت;د کار ملګری;دوست;رفيق;سارى;شريک;شناخته;ملګرى;ملګری;نسکير;ورور;يار;همغاړې;مړدې;دوسته;سړې;سهېله;مل