Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
防卫 防守 防御 防水 防波 防火 防空 防腐
防卫 防守 防御 防水 防波 防火 防空 防腐

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

防火

  1. [fang2 huo3]
    ň
    نه سو ځېدونكى;فايرپروف
  2. [fang2 huo3]
    ň
    نه سو ځېدونكى;فايرپروف