Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
微乎 微光 微分 微处 微小 微弱 微明 微积 微软 微酸
微乎 微光 微分 微处 微小 微弱 微明 微积 微软 微酸

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

微弱

[wei1 ruo4]
稬畓
(داعصابو;اخلاق ور كمزورى كول;بګۍ;بې سده كول;بى حاله كول;پرکاله;ترنځول;جرات);زهيرول;سستول;غړن;غړندول;قوت;كمزورى كول;کړاغندول;کمزورول;کمزوري کول;له عقله ايستل;مستول