Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
松开 松弛 松快 松散 松球 松的 松紧 松节 松貂 松饼 松鸦 松鼠
松开 松弛 松快 松散 松球 松的 松紧 松节 松貂 松饼 松鸦 松鼠

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

松的

[song1 de5]
猀
ناجو;کاج;( جلغوزى;( له غمه );ارچه;اوغز;بلنځه;پېوچ;چيړ;څړنګه;ځورېدل بې سېكه كيدل;دزڼغوزي;ديار;ډنګرېدل;زړغونځى );زړه په تنګ کېدل;صنوبر;ګلېدل;كمزورى كيدل;کهېدل;ليوال كيدل;منځه;نښتر;هيله درلودل;ونه;نولېدل