Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
器质 器量
器质 器量

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

器量

[qi4 liang4]
竟秖
نازبرداري;اغماض;پراخه سينه;پېڅنه;پېڅه;تحمل;تګا;زغم;زغمنګ;زغمنه;زغمه;ساخولتيا;سترګې پرې پټونه;سړه سينه;سهنګ;سهنه;سهه;سهېدنګ;سهېدنه;فقط;نازل;صبر