Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
露天 露宿 露水 露齿
露天 露宿 露水 露齿

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[lou4]

(داسونو په ځغاسته كې);اثباتول;استقلال;اظهارول;اعلانول;افاده کول;اوڅارول;بيانول;پرړه;تالار;تبارز;تشريح کول;تظاهر;تماشا;تماشه;تمثيل;توضيح کول;ثابتول;جلوس;جلوس ايستل;جلوه;چړ;ځان ښودنه;څرك;څرګندول;څرګندېدل;حس کېدل;خودنمايي;دالان;دريم كېدل;دريم لمبر;رډول;رسم ګذشت تېرېدل;زباتول;ساډه;سالون;ښكاره كول;ښكارېدل;ښکاره کول;ښکاره کېدل;ښکارېدل;ښودل;ښودنه;ښوول;سيل;ښيل;شرحه کول;صالون;ظاهرول;ظاهري بڼه نظاره;غورې;ګرمټ;ګوته ور ته نيول;ګوته;(ور په);کول;ګورل;لاپه;لارښودل;لاريون;لاريون ايستل;لياريون;ليدل;مارش;مظاهره کول;ناټک;نښه;نمايش;نمود;ننداره;ور ښوول;ورښودل;نموداري;ښکارول;نندارځى;کتوځی;نمايشي;نندارتون;برڅېرول;عيان;صرفول