Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
正义 正像 正在 正常 正座 正式 正当 正方 正是 正步 正直 正确 正规 正误 正负 正门 正面
正方形

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

正方形

[zheng4 fang1 xing2]
タよ
ميداني;(رياضي);(عدد);(لكه حساب يا معامله);(لكه ډوډۍ);اڅڼل;ارپکی;امانت کاری;امانتکار;امين;انصاف پسند;انصاف کوونکی;اوډل;ايمانداره;با انصافه;باشرفه;باطل;بې پرې;پاک نفسه;پريكړه كول;پلانده;په خپل ځان كې ضرب شوې;په خپل ځاى كې ضربول;په زړه برابر;تابلېت;تاوون;جوټه ورکول;جوړ راتلل;جی;چارکنجه;چړتون;چوك;څاروي رنځپوه;ځای;څپونه;حسادت;حقدوست;څلور ګټې كول ياكېدل;څلور ګوټى;څلور ګوټيز;څلور لارې;خاصيت;خانه;ختاکول;خشت;خوندور;دعواغو څول;دوهم طاقت;راستکاره;روک;رېشا;زیږ;سره انډولول;سره برابرول;فيصله كول;كلك;ګوتڅنډنه;کوټلی;ګونيا;لاښه;لك;محل;مربع;مربع كول;مقام;مکان;موافقه كول;موضع;ميدان;نېغ;مربعي;کشت;چارراهي;جوس;څلورڅنډی;څلورګوټی;چارسو;پلن والی;تربيع;ډګر;کښت;بډې وركول;حساب تصفيه كول