Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
俗世 俗丽 俗套
俗世的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

俗世的

[su2 shi4 de5]
玌
(داسمانى ضد);ځمکنى;خاورين;دمځكى;زميني;شونى;کېدونی;مځكنى;مځکنی