Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
军事 军国 军备 军官 军方 军服 军法 军火 军用 军阀 军需
军国主

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

军国主义

[jun1 guo2 zhu3 yi4]
瓁瓣竡
مليتاريزم;مليټرزم;جنګي سياست;دتعرض سياست;دتيري سياست;دجنګي سياست طرفداري;په نړ_ يوالوكړكېچونوكې پوځي حل لارې ته پاملرنه ؟؟;پوځپالنه;پوځواكي;پوځي روحيه