Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
装上 装以 装出 装扮 装枢 装桅 装椽 装模 装满 装甲 装肋 装腔 装船 装设 装货 装载 装饰
装以玻 装以窗 装以翼 装以马

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

装以窗框

[zhuang1 yi3 chuang1 kuang4]
杆怠
ملاستو;( چې تر ملايا اوږې تاويږى );( فيته );امېل;پټاره;پټكى;پټۍ;پياخله;داورسۍ پله;دكړكۍ پټ;ملا وستونى;ملاتړونی;کمربند;پټکه;ملاوستنی;ابره