Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
摆供 摆出 摆动 摆子 摆架 摆梭 摆渡 摆荡
摆供 摆出 摆动 摆子 摆架 摆梭 摆渡 摆荡

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

摆子

[bai3 zi3]
耚
ملاريا;( تبه );بابېژنه;ببېزنه;زيړى تبه;سادتی;سړه توده تبه;سړه لري ياسړه لرې;سړه لړې تبه;سړه لويې;لړزانده تبه;نوبتي تبه;وارګره تبه;واريزه تبه;سه يکه تبه، واريږه تبه، دريمه تبه