Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
爱吵 爱吹 爱国 爱情 爱慕 爱沙 爱游 爱的
爱吵 爱吹 爱国 爱情 爱慕 爱沙 爱游 爱的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

爱情

[ai4 qing2]
稲薄
معشوقي;چړ;حب;خېرغوښتنه;خير;خيرښېګڼه;درواږه;ربلول;عاشقي;عشق;عشق کول;ګرانښت;ګرانوالى;لالنه;لېوالول;محبت;محبت کول;معشوقه;مينتوب;مينه;مينه کول;وداد;يارانه;ياري;عشقي;مينه وړی;مهر;معاشقه;ښاغل;دل بستګي;ياراني;عزيز