Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
照亮 照常 照批 照料 照明 照相 照耀
照批发

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

照批发

[zhao4 pi1 fa1]
酚у祇
(خر څېدل;(عمده فروشي;پراخ;په غونډ ډول خر څول;عام;عمده فروشي;غونډ پلورنه;غونډ خرڅونى;غونډپلورنه