Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冲制 冲动 冲劲 冲头 冲撞 冲模 冲水 冲洗 冲积 冲程 冲突 冲锋
冲制 冲动 冲劲 冲头 冲撞 冲模 冲水 冲洗 冲积 冲程 冲突 冲锋

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[chong4]

مشاته;وکر;جوسه;رخ;(دڅټ ضد);اچرلی;اخير كول;اغوستل;اوچلی;برابرېدل;بشره;بڼه;بوبری;تربوزک وهل;تصوير;تمبيزې;تندى;تهور;ټنډه;جبهه;جبين;جت;جرأت;جسارت;جوله;ځاندره;حماست;حميت;څېره;حيثيت;درنګ;دلاوري;رنګ;زړه ورتوب;زړه ورتيا;زړورتوب;زړورتيا;سطح;سيخېدل;سيکه;شکل;صورت;غاړه;قواره;قيافه;کان;کڅ;ماين;مخ;مخ ور كول;مخا مخ كېدل;مخامخ كېدل;مخامخ کيدل;مخى ته درېدل;مقابله كول;موشاده;پوتۍ;روى;سنټه;سيما;رخسار;ګونه;فرشول;دايره