Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
版刻 版式 版本 版权
版刻 版式 版本 版权

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

版刻

[ban3 ke4]
ㄨ
(حكاكى);پږل;پرې کول;پرېكول;په ټاكلو اشكالو غوڅول;تراشل;توږل;سر کول;سعى;سکستل;سکښتل;غوڅول;قطع کول;كيندل;کاتل;کټ کول;کټېيل;کلم کول;کيندل;کينل