Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
袖子 袖珍
袖子 袖珍

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[xiu4]

لوستوڼ;(چي دماشين كوم سيخ پوښوى);پوښ;توله;څپڼۍ;خت;سوال;ګداتوب;کميس;لاستى;لاسکی;لستوڼى;لستوڼی;مانش;نل;آستين;نستوڼى