Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
读写 读出 读数 读本 读法 读者 读起 读音
读写 读出 读数 读本 读法 读者 读起 读音

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

读数

[du2 shu4]
弄计
لوستنه;انتباه;بحث;برداشت;بيان;بيانونه;پوهيدنه;تاويل;تشريح;تفسير;توجيه;توضيح;ثقافت;ختم;خطابه;درس;دلوستلو;زده كړه;ژباړنه;ژباړون;سبق;ښينه;شرح;عبرت;غږېدنه;غږيده;فرهنګ;قرائت;کرونده;کړس;کښت;کلتور;کلچر;لوست;لوستل كيدونكى;لوستنه وينه;لوسته;مباحثه;مطالعه;موعظه;تلاوت;تعبير;دلايحې دتصويب بېلابېل پړاوونه