Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
惯于 惯例 惯常 惯性 惯用
惯于 惯例 惯常 惯性 惯用

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

惯例

[guan4 li4]
篋ㄒ
له عمومى دوداو دستور سره سم;معمولى;معهود;مطرد;پېژندل شوى;دود;دوديز;مرسوم;معمولي;نااتومي