Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
下倾 下决 下午 下属 下摆 下榻 下毒 下水 下沉 下落 下跌 下跪 下颚 下马
下倾 下决 下午 下属 下摆 下榻 下毒 下水 下沉 下落 下跌 下跪 下颚 下马

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

下跌

[xia4 die1]
禴
لږونه;اړ کېدل;اړوتل;بګری کېدل;پر ځای کول;پرکوټ کېدل;پمنېدل;تفريط;تقليل;تنزل;تنزيل;تنزيلېدل;تنقيص;ټيټونه;ټيټېدل;حاجتمند کېدل;غريبېدل;کمتوب;کمښت;کمول;کمونه;کمېدنه;کمېده;لږول;لږېدل;لږېدنګ;لږېدنه;لږون;کاست;زوم;كمښت;كمول;اپوټه کېدل;اړول;الوړې کېدل;بربړوک;بودرۍ خوړل;بوغ;پر خوله لګېدل;پربل مخ اړول;پرځول;پرځېدل;پرځېدنګ;پرزول;پرزېدل;پريوتنه;پړتاوېدل;په خرپ لويدل;په درب لويدل;په غورځوپرځوتلل;تاوول;ترپکې وهل;ټوپ وهل;جړوبى;جوړوبی;چپه کول;چورلول;ځان اچول;څرخول;ځړوبى;ختاکول;ختاکېدل;خرابېدل;خطا وتل;درز و دروز;دنګل;راګوزارېدل;رغړول;رغړيدل;سر په څڼۍ اوښتل;سر كونډۍ كېدل;سرپه څړۍ اوښتل;سركونډۍ وهل;سقوط;ښويېدل;غورځول;غورځېدل;غورځېدنه;غورځيدنه;غوزارېدل;غوزارېدنه;ګړونګه;ګوزارېدل;لاس ګير;لوېدل;لوېدنه;لويدنه;الول;ملاق