Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吹军 吹动 吹口 吹奏 吹微 吹牛 吹笛
吹牛的 吹牛者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

吹牛的

[chui1 niu2 de5]

لافوک;باټو;لاپزن;بابړی;باټک;براوډې;خودنما;دوړن;ډرپل;غټباز;غورى كوونكى;غوريالی;لاپک;لاپو;لاپوک;لپړو;ساډو;ډينګ;ټټی;لقه;سوګړ;ټټاوڼ