Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
框架 框符 框缘
框架 框符 框缘

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

框符

[kuang4 fu2]
才
صندوقچه;صندقچى;ټوټی;کوتۍ;بكس;بکس;بو كسنګ كول;بوكس;پټوسکی;په بكس كى اچول;په سوك يا څپيړه وهل;په سوكانو جنګېدل;پوست;توڼی;ټټخه;جعبه;چاټۍ;دبيسبال په لو به كى دتوپ ويشتو نكى ځاى;دخطابى ميز;سخوبی;سندخ;سندوخ;سو ك جنګى كول;سوك;سوندخ;سيپۍ;سيف;شمشاد;صدف;صندق;صندوق;قوطي;ګرګاس;ګوجى;کارټن;کرېټ;کوتی;کونجکه;لوژ;ماهي غوږ;هړپۍ;هغه دلرګو سا ختمان چه دتياتر سټيچ نه نژدى جوړ شوى وى;يوډول نل زرغون بو ټى چه د كور پر شا و خوا دكټارى په څېر كښينول كيږى;دبلی;افزارداني;محفظه;کوکه;کندوړی;قطي;ډولک;پنډۍ