Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吹军 吹动 吹口 吹奏 吹微 吹牛 吹笛
吹口哨

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

吹口哨

[chui1 kou3 shao4]

شون شون;تولکه;بين;شکېلى;بېله;(توله وهل);پښهار;په شپېلۍ اشاره;په شپېلۍ تال ږغېدل;چورلۍ;خوله او مرۍ;دبرغو اّواز;دبړاسى بخار;سږا;شپېرکى;شپېلكى;شپېلكى كول;شپېلک;شپېلکی;شپېلکی وهل;شپېلۍ;شپېلۍ غږ;شپېلى;شپېلى كول;شپېلى وزمه اّواز;شپيلك وهل;شپيلى وهل;شغا;شغول;شفهار;شکېلی;ماشين شپيلۍ;شپېلکى;تغ;سغ;شپېلل;شغ;توله;سغهار;شڼهار