Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冲制 冲动 冲劲 冲头 冲撞 冲模 冲水 冲洗 冲积 冲程 冲突 冲锋
冲制 冲动 冲劲 冲头 冲撞 冲模 冲水 冲洗 冲积 冲程 冲突 冲锋

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

冲锋

[chong1 feng1]
侥網
شپيان;(بار);(برېښنا);(لكه د بيټرۍ چارچول);اتهام;احتمام;اډر;الزام;امر;انتظام;اوډنګ;اوډنه;اوډون;بار;بارول;بريد کول;بړومی;بها;بوج;بولۍ;بيع;بيه;پرورتلل;پېټى;پيوست;تپل;تپنه;تجويز;تحميلول;ترتيب;تزک;تعرض کول;تکليف;تنظيم;تهمت;تو رول;تور;تور لګول;تورلګونه;تورول;تورونه;تورېدنګ;تورېدنه;توصيه;تومت;تومتي کول;تيتوالی;جايزه;جريمه كول;جوابدهي;چارج;چارجول;چارچ;چپاوول;حکم;حمله كول;درغواږ;دنده;ډکتوب;ډومارل;ذمت;ذمه;ذمه داري;رديف;رسالت;زمنه;زوړی;ښايځه;سپارښت;سفارش;شاپېټی;شاتورۍ;عهده;عهده داري;غاړه;غور ځنګ کول;فرض;فرمان وركول امر وركول;قيمت;قيمت ټاكل;ګرلۍ;ګمارل;ګومارل;کار;مارل;مامورول;ماموريت;متهم كول;متهمول;نوی قوت ور كول;وری;يرغل;هله;هجوم;پاسلونه;خسمانه;پاسداري;پاسوالی;پړه;تورنول;سپارښتنه كول;مسووليت