Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
唱头 唱本 唱歌 唱段 唱诗
唱头 唱本 唱歌 唱段 唱诗

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[chang4]

(په شعر يابدلوكې);(لكه دمچۍ اّواز);بدلو اويا په ترانو خلك پر كار;بدلى ويل;بلل;پښېار;په جوش ويل;په سندرو;خوب اويا پر مستۍ راوستل;زڼېدل;ستايل;سندرې بلل;سندرې ويل;سونګېدل;شنګېدل;غرېدل;غورېدل;لوبول;نعت ويل;ويل;چونېدل;راګ;ټکور;ميوميو;شپېلکى;ترانه;زمزمه;غږول;نغمه