Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
作不 作业 作为 作乐 作乱 作价 作伪 作保 作別 作厚 作古 作司 作呕 作品 作哼 作坊 作姿 作对 作序 作弊 作文 作曲 作木 作案 作清 作物 作用 作粗 作试 作诗 作预
作不 作业 作为 作乐 作乱 作价 作伪 作保 作別 作厚 作古 作司 作呕 作品 作哼 作坊 作姿 作对 作序 作弊 作文 作曲 作木 作案 作清 作物 作用 作粗 作试 作诗 作预

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

作物

[zuo4 wu4]

شاټينګه;(قمچينى);ابره;ايبره;بار;باران ورېدل;بدوړ;برداشت;بغبغی;پرې کول;تازيانه;ترت;ټېپۍ;ټينګری;جاړ;جاغور;ججوره;ججوری;جوجوره;جوجورى يا ججوره;جوجوری;حاصل;خرخښه;دغلې حاصل;دمتر وكى;روغ;رېبلنګ;سکوستل;سکوښتل;سکويل;سنګدان;غوڅول;فصل;قطع کول;ګډېر;کاتل;کټ کول;کټېيل;کرکول;کرل;کښت;لاښ کول;لاستى;لاښونه;لو;متروکه;محصول;ورېشپر;کادری;کلتور