Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
幸好 幸灾 幸福 幸运
幸好 幸灾 幸福 幸运

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

幸福

  1. [xing4 fu2]
    ┋褐
    ښه مرغ;بهره مندي;خوشبختي;شيرازي;خوش قسمتي;ابتهاج;آغې;خشالي;خوښي;خوشالتيا;خوشالى;خوشالي;خوشحالتيا;خوشحالي;خوند;ښادي;سرور;سعادت;سعادتمني;ښه کلو;ښه مرغي;ښه ورځ;طرب;کوږی;سخ;ميمنت;سعادت مني;فلاح;سعد;طلائي;حظ
  2. [xing4 fu2]
    褐
    ښه مرغ;بهره مندي;خوشبختي;شيرازي;خوش قسمتي;ابتهاج;آغې;خشالي;خوښي;خوشالتيا;خوشالى;خوشالي;خوشحالتيا;خوشحالي;خوند;ښادي;سرور;سعادت;سعادتمني;ښه کلو;ښه مرغي;ښه ورځ;طرب;کوږی;سخ;ميمنت;سعادت مني;فلاح;سعد;طلائي;حظ