Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
负债 负担 负片 负电 负的 负荷 负责
负债 负担 负片 负电 负的 负荷 负责

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

负荷

[fu4 he4]
璽颤
زوړى;الزام;بار;بارول;بارېدل;باري;بدسترګى;بوج;پړوالی;پنډ;پېټى;پېټی;پيټي;تحميلول;ترټل;تول;ټکی;چارج;چارجول;چوپړی;خونديتوب;خیالي;داخلول;ډومارل;ذمت;ذمه;راګرزول;رويا;زمنه;زوړی;ښخوونکی;شاپېټی;عهده;ګامبيا;ګرلۍ;ګمارل;ګومارل;لنګر;ليتکی;مارل;مامورول;ماموريت;مورل;موظفول;وڅ;ورى;وری;شاپېټى;پلنډه;غوزى;لدړه;لډ;هنډى;لېښل;سنج;باربندي;ثقل