Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
囚室 囚犯 囚禁
囚室 囚犯 囚禁

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

囚室

[qiu2 shi4]

زندان;جېل;بندي خانه;اړتون;بغره;بندي کول;بنديخانه;بي بي حوا;تواره;توقیفخانه;ټوکه;جوګړ;جونګړه;جېلخانه;جيل;حبس کول;حبسول;زنداني کول;ستنځی;ښوڅه;سورى;سوړه;غار;قيدخانه;قيدکول;ګرفتارول;ګوډله;ګورنډه;کډله;کوټخه;کوډخل;کوډخه;کوډغالی;کوډغله;کوډکه;کوډله;کوډلۍ;کوډۍ;کورکوډۍ;کومبړ;محبس;نظارتخانه