Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
新东 新位 新信 新大 新娘 新年 新教 新生 新郎 新闻 新鲜
新闻媒 新闻学 新闻法 新闻片

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

新闻媒体

[xin1 wen2 mei2 ti3]
穝籇碈砰
خبري رسنۍ