Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
墓地 墓志 墓穴
墓志铭

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

墓志铭

  1. [mu4 zhi4 ming2]
    褂粁皇
    خازه;ډبرليك;ښاځه;سرخازه;كتيبه;کېڅ ډبره;کېڅليک;لخڅۍ;ليك لرونكي شناخته ياتبۍ;کتابه;شناخته
  2. [mu4 zhi4 ming2]
    褂粁皇
    خازه;ډبرليك;ښاځه;سرخازه;كتيبه;کېڅ ډبره;کېڅليک;لخڅۍ;ليك لرونكي شناخته ياتبۍ;کتابه;شناخته