Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
皱眉 皱纹 皱起
皱眉 皱纹 皱起

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

  1. [zhou4]

    چوملک;ګونجلک;ګونجي ګونجي;مونج;سوک موک;کړټو;کونجلغ;کړاسو;کوړيت;ګنجلک;ترنج;غونج;سونګټ;کوت کوت;ګنجی
  2. [zhou4]

    چوملکول;ګونجې كيدل;مروړل;کلوچول;ګنجېدل;کړټی;ګونج;غټى;ګنجلک