Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
驰突 驰马 驰骋 驰骤
驰突 驰马 驰骋 驰骤

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

驰马

[chi2 ma3]
梗皑
چهارنعل;(لكه داس او داسې نورو);په تراټ تلل;په جوتكو تلل;په غبرګو تلل;چارنال;چارنالول;تاخت;ترپه;تړپول;ترپل;تړپېدل;غورځېدل