Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
让位 让受 让步 让渡 让给 让路
让位 让受 让步 让渡 让给 让路

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

让步

[rang4 bu4]
琵˙
(امر);اجاره;امتياز;تيريدنه;دحكومت له خوا دوركړې شوې مځكىيا كوم امتياز څخه ګټه اخيستنه;ديوه ټاكلى مقصد دپاره دغير منقول جايداد يوه برخه وقف كول;مننه;ور پريښوونه;ګذشت;امتيازي;تخفيف;رعايت;روغه