Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
限定 限幅 限有
限幅器

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

限幅器

[xian4 fu2 qi4]
碩竟
(اّله);تاګت;خرڅول;خورخول;دتاك برۍ بياتى;سکولونکی;ګړندى;ل ګړندۍ بيړۍ;نوك پرې كوونكى;يو ډ