Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
奶嘴 奶子 奶油 奶牛 奶糖 奶酪
奶嘴 奶子 奶油 奶牛 奶糖 奶酪

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

奶子

[nai3 zi5]
イ
چچو;بر;ګرين;تېلو;تى;تی;ټټخه;ټټر;ځيګر;سينه;غلانځه;غولانځه;غېږ;غېږه;ګرګاس;ګوګل;کوګل;صدر;جيجې;ځګر