Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
统一 统共 统制 统帅 统税 统计
统一 统共 统制 统帅 统税 统计

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

统一

[tong3 yi1]
参
جه;يک آهنګي;اتحاد;اتفاق;اړوتړ;پيوستون;توافق;جزو تام;جوړښت;رضا;رضايت;سر;قياسي واحد;ګډون;ملتيا;وحدت;يو ون;يوتوب;يونټ;يووالى;يووالی;يوونه;يورنګه والی;يکتائي;يګانګي;توحيد;لاس يوی;يولاس والی;يوځای والی;احديت;جوړه;ږغملتيا