Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
珍品 珍奇 珍爱 珍珠 珍藏 珍赏
珍品 珍奇 珍爱 珍珠 珍藏 珍赏

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

珍藏

[zhen1 cang2]
旅
جمع آوري;کلکسيون;ادراک;استدراک;اعانه;اوچتېدنه;اوږه په اوږه;بسپنه;پره;پنډاره;په ګڼه;تجمع;تدوين;تراکم;تلقي;ټپله;ټولګه;ټوله;جګونه;چنده;ځبله;څبله;څرکبني;حسونه;درک;سندخ;سندوخ;سندوه;سوبت;صندق;غونډونه;کولکسيون;مجموعه;اتخاذ;جمع;اخذ;غونډېده;تحصيل;اخيسته